ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-สตราสบูร์ก) (ก.ย.67)


ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-สตราสบูร์ก) (ก.ย.67)

STL-ZGMXP-2412TK
สายการบิน:
Turkish Airlines (TK)
กำหนดการเดินทาง:
กันยายน 2567
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ
Download :

  อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-สตราสบูร์ก) 8วัน5คืน 
3 ประเทศไฮไลท์ของยุโรป พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe
เยือนเมืองมรดกโลกแห่งแคว้นอัลซาส Check-in มหานครปารีส