ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (พ.ค.-มิ.ย.67)


ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (พ.ค.-มิ.ย.67)

STL-ZGMXP-2402EY
สายการบิน:
ETHIHAD AIRWAYS (EY)
กำหนดการเดินทาง:
พฤษภาคม - มิถุนายน 2567
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ
Download :

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น จุงเฟรา ปารีส
เที่ยวครบ 3 ประเทศ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe
เยือนดินแดนในฝัน อินเทอร์ลาเก้น เช็คอินปารีส ถ่ายรูปกับหอไอเฟล